Par 5,球道分兩段用水分隔開,想搏可以靠右D打,會近D果嶺,安全就靠左D,仲有個斜坡做保險碌番個波落黎
夠遠可以博上冇乜hazard既果嶺。