Golf 007 �S����A�� Ferry Tickets
�]���ȹB �E �E�w��ȹB �E �����ȹB �E �������� �S���N�z�Ȧ��
Chu Kong �E Jiuzhou Port �E Nansha Port �E Cotai Jet Passenger Transport Appointed Distributing Agent
�S���o��A�ǿ��ٮ�
�q��/�q�l�w�q�A��K�ֱ�
�q�l��A�w���i�a

�E�]���E�w��
�E�f�뽬��s��
�E���w��
�E�F��ӥ���
�E���s��
�E�����
�E������
�E�b�s��
�E�n�F��
. �D��Taipa


<�]���ȹB�����>

Special Discounted Fare Phone/Email booking
Electronic ticket
Zhuhai Jiuzhou Port
Panyu Lotus Hill Port
Shunde Port
Dongguan Taiping Port Zhongshan Port
Doumen Port
Jiangmen Port
Heshan Port
Nansha Port

Macau Taipa Port

< Chu Kong Ferry Schedule >
�d�ߤέq�� Enquiry 852 - 2137 2007